Søk

Utdanning

Her finner du informasjon om videregående skole, høyere utdanning og private skoler. Du kan lese om hvordan ta opp fag, og hvilke rettigheter som gjelder for voksenopplæring. Ta gjerne en prat med oss på UngInfo hvis du synes det er vanskelig å velge utdanning. Vi svarer på alle spørsmål om yrkesvalg, utdanning og skolehverdag.

Røde Kors tilbyr leksehjelp på biblioteket i Tønsberg hver tirsdag fra kl. 16.00 – 18.00.
Dette er et tilbud for å styrke elevenes ferdigheter. Dette er et gratis tilbud til elever på ungdomsskolen og videregående skole, og foregår hver tirsdag med unntak av skolens ferier.
Ta kontakt på E-post: leksehjelp@tonsberg-rk.no

Digital leksehjelp for alle ungdomsskole og videregående elever over hele landet
Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon, og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. Åpningstider for videochat mandag - torsdag, 17:00 - 21:00. Finn digital leksehjelp her.

Oversikt over utdanning i Norge.
www.utdanning.no

Hovedsiden om videregående utdanning.
www.vilbli.no

Høyere offentlig utdanning i Norge.
www.samordnaopptak.no

Lån og stipend til utdanning.
www.lanekassen.no

Ta deler av lærlingtiden utenfor Norge.
www.leonardodavinci.no

EF tilbyr flere programmer,
både en rekke ulike språkkurs, boarding school, utveksling og utdanning i utlandet, for å nevne noe. Vårt utvekslingsprogram er godkjent av Statens Lånekasse, så elever som reiser på utveksling 2. året på Videregående kan søke om stipend for inntil 40.000,- NOK.  Linker til EFs tilbud:


Utveksling for deg med yrkesfaglig bakgrunn.
www.vennskap.no/spor

Interesse- og ferdighetstest for ungdomsskolen og videregående skole.
www.skoletest.no

Elevrådene i Vestfold på fylkeskommunenes hjemmeside    
Elevorganisasjonen i Vestfold - vestfold.elev.no

Inntakskontoret i Vestfold, klikk for kontaktinfo.

OT - Oppfølgingstjenesten
Er du mellom 15 - 21 år og ikke har skole plass eller har valgt og bryte av skole året, kan oppfølgingstjenesten hjelpe deg. De kan tilby deg råd og veiledning, hjelp til og få ny skole plass eller utplassering i arbeidslivet. PP-tjenesten skal bistå så du som trenger det for tilpasset opplæring og personlig veiledning i vanskelige livssituasjoner.

Kontakt for mer informasjon:
T: 33 34 40 60
M: ot@vfk.no og ppt@vfk.no
H: otppt.vfk.no

Taushetsplikt i skolen.
Barneombudet har en god artikkel om skole og taushetsplikt.