Søk

 

Ungdomsrådet i Tønsberg

Om ungdomsrådet i Tønsberg. 
Ungdommers meninger og uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens administrasjon og politikere. Et ungdomsråd er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. På lik linje med eldreråd og råd for funksjonshemmede, er det interesseorgan som skal fremme ungdoms synspunkter overfor lokalpolitikere. Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdoms interesser. Saker som ungdomsrådet kan engasjere seg i kan f.eks. være utbyggingssaker, skolestruktur/kretser, fritidstilbud, kollektivtilbud osv. Ungdomsrådet kan også ta initiativ til ulike arrangement, prosjekter o.l. Følg Ungdomsrådet på Facebook.

Ungdommene som sitter i Ungdomsrådet representerer ungdom fra Ungdomskolene og videregående skoler i Tønsberg. Møtene vil være på rådhuset, og i all hovedsak bli holdt på ettermiddag/kveldstid. Det vil være møte ca. en kveld i måneden, men noe mer i oppstarten av det nye ungdomsrådet. Ungdomsrådet ledes av Ingrid Marie Lindqvist, og nestleder Samia Mansori. 

Ungdoms medvirkning skal lovfestes før neste kommune og fylkestingsvalg.
Kommunal- og regionaldepartementet sendte høsten 2013 ut et høringsnotat om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom. Planen er å legge fram en samla proposisjon for Stortinget før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Les mer om det på departementets hjemmeside, eller se høringsnotatet her. Vår samarbeidspatner Barne- og ungdomsrådet i Vestfold har sendt inn sitt høringsbrev, for å se det klikk her.


Barne- og ungdomsrådet i Vestfold (VBUR)
VBUR har kontor på UngInfo. Lik vår page på Facebook eller følg oss på Twitter. VBUR fordeler støtte til organisasjoner (fylkeslag). Dette er midler vi får til dette fra Vestfold fylkeskommune. Vi jobber interessepolitisk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og er kompetansebank for frivillig arbeid. VBUR har et styre på 7 personer. Styret representerer medlemsorganisasjonene, og møtes ved ca 6 styremøter årlig.