Søk

Juss og økonomi

Her finner du oversikt over steder som tilbyr juridisk og økonomisk veiledning og hjelp. Du finner også en oversikt over dine rettigheter fra du er 13 til 20 år gammel.

Gatejuristen er nytt tilbud i Vestfold.
Kirkens Bymisjon Vestfold tilbyr gratis retthjelp for folk med rusproblemer. Møtestedet i Stortgata tirsdager. 

Den Norske Advokatforeningen i Vestfold har et tilbudet om gratis juridisk veiledning på biblioteket i Tønsberg annenhver torsdag fra 16:45 til 19:00. Dette er en del av tilbudet til Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre 

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Tønsbergdekker de kommuner som omfatter Vestfold og Telemark politidistrikter og har som sin viktigste oppgave å være et trygt holdepunkt og gi menneskelig støtte og hjelp til mennesker som har vært utsatt for kriminalitet. Åpent 08:00 til 15:30 hver tirsdag og onsdag, og annenhver torsdag.

  • Besøksadresse: Storgaten 33 Tønsberg
  • Postadresse: Postboks 281, 3101 Tønsberg
  • Telefon: 78 98 95 60. Mobiltelefon: 950 56 659. E-post: rkk.vestfold@kriminalitetsofre.no
     
Taushetsplikt i skolen.


Det kriminalforebyggende råd
har en god oversikt over straff/reaksjoner overfor unge under 18 år som blir tatt for barne- og ungdomskrimialitet, sjekk her.

Hjelpeside fra advokatforeningen
www.advokatenehjelperdeg.no

Generellt om juss
www.jusstorget.no

Gir oversikt over alle norske byer
www.lovdata.no

Jobber for barn og ungdoms interesser og rettigheter
www.barneombudet.no

Barn og unges rettigheter
www.ung.no/rett/

Barnevernsvakta er til for og hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon. De gir hjelp hvis du eller dine nærmeste trenger beskyttelse og kriserådgivning. Har du alvorlige problemer hjemme kan du få råd om hjelp her. Du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernsvakta har vanligvis åpent på kvelden og natten. Er det virkelig krise kan de komme hjem til deg.

Svelvik og Sande samarbeider med Barnevernsvakta i Drammen. De kan nås på telefon 32 86 21 00.
De andre kommunene i Vestfold når du på  telefon 33 31 02 03.

Ruskontrakter er en alternativ straffereaksjon.
Kontrakten innebærer oppfølging med samtaler og urinprøver i 6-12 mnd. Gjelder for ungdom mellom 15 og 18 år som er tatt for mindre narkotikaforbrytelser. Det er påtalemyndighetene som beslutter hvem som skal få tilbudet.

Oversikt over barnevernsvakt i Norge og Vestfold.