Søk

Helse

Fra 1. september 2015 kan du ringe 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. 

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113. 

Helsesøster er alltid viktig og tilstede der du er.
UngInfo får fast besøk fra helsesøster. Hun kommer hit noen tirsdager. UngInfo blir ingen Helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen finner du fortsatt i Byfogdløkka tirsdag/onsdag fra 14:30 - 17:00, dette gjelder for Tønsberg, Tjøme, Stokke, Andebu og Re kommune.

Helsestasjon for ungdom.
Helsestasjon for ungdom er en interkommunal tjeneste for Tønsberg og nabokommunene. Du finner den åpen hver tirsdag fra 14:00 til 17:30. Gratis uten timebestilling for ungdom 13-20 år.

Det finnes mange helsetilbud for unge i Vestfold. Går du på ungdomsskole eller videregående har dere helsesøster på skolen. De kommer innom ofte, og har tid til deg. Prøv dem. Alle kommuner har en gratis helsetjeneste for unge opp til 20 år, som du kan kontakte dersom du har spørsmål om kropp og sjel.

Vi har laget vår egen brosjyre om psykisk helse.

Klikk her for å finne brosjyrer for: PSYKISK HELSEJOBBSØKINGBOLIGJAKTFRIVILLIGHETOM UNGINFO
Senere vil vi legge ut våre undervisningsopplegg for samme tema her:  PSYKISK HELSE, JOBBSØKING, BOLIGJAKT, FRIVILLIGHET 

 • Tønsberg- 33 34 85 30
  • Åpent tirsdag (for jenter og gutter) 14.30 - 1700
  • Åpent onsdag (kun for gutter) 14.30 - 1700
 • Nøtterøy- 33 40 21 70
  • Åpent onsdag 14.00 - 1600
 • Larvik- 33 17 23 90
  • Åpent tirsdag 15.00 -17.00 og torsdag 13.30 - 17.30
 • Horten - 33 08 57 00
  • Åpent tirsdag 14.30 - 18.00
 • Holmestrand- 33 06 43 00
  • Åpent tirsdag 16.00 - 18.30
 • Sandefjord- 33 48 85 58 og 41 56 01 34
  • Åpent mandag 14.00 - 16.30 og onsdag 13.30 - 16.00
 • Sande- 33 78 70 00 og 33 78 71 16
  • Åpent mandag 14.00 - 16.00

Psykisk helseteam gir drop-inn tilbud til deg som er over 18 år.
Oppfølgingen fra psykisk helseteam utformes i samarbeid med deg for å hjelpe deg til å mestre hverdagen. I teamet arbeider personer med helse-/ sosialfaglig høgskole og videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Hver tirsdag og torsdag 12:00 - 13:30 har de drop-inn, gratis og åpen for alle som bor i Tønsberg, og som er over 18 (eller snart blir 18). Trenger du time kan du ringe dem for avteler utenom drop-in tilbudet. Helseteamet holder til i: Stoltenbergsgaten 3A, 3 etasje. Samme bygg som NAV ungdom, rett over gata fra Farmandstredet. Telefon: 33 29 24 00. 
Vi på UngInfo og Utekontakten kan si mer om det, og vi kan følge deg hvis du vil.

Legevakta
Legevakta er åpent når andre leger er stengt. Fra ettermiddag til morgen. De har også åpent alle helger og på helligdager. Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Fra 1. september 2015 kan du ringe 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Legevakta er åpent når andre leger er stengt. Fra ettermiddag til morgen. De har også åpent alle helger og på helligdager. 

Lardal og Larvik: T: 33 18 22 51 (Greveveien 16, 3257 Larvik)
Sandefjord: T: 33 42 68 20 (Sikringssalveien 24, 3208 Sandefjord)
Tønsberg: T: 33 31 62 50 (Skriringsalgaten 9 A, 3117 Tønsberg) Åpent fra 14:00 - 08:00 hverdager.
Borre, Hof og Holmestrand: T: 33 08 70 00 (Harald pedersen gt 9,  3182 Horten)
Sande og Svelvik: T: 32 26 90 00 (Dronninggata 28, 3004 Drammen)

Barnevernsvakta
er til for å hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon. De gir hjelp hvis du eller dine nærmeste trenger beskyttelse og kriserådgivning. Har du alvorlige problemer hjemme kan du få råd og hjelp her. Du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernsvakta har vanligvis åpent på kvelden og natten. Er det virkelig krise kan de komme hjem til deg.
Svelvik og Sande samarbeider med Barnevernvakta i Drammen på telefon 32 86 21 00. De andre kommunene i Vestfold når du på 33 31 02 03.

For mer informasjon om barnevernet, og kontaktinformasjon for barnevernvakter i hele landet, klikk denne linken.

Selvhjelpsgruppe?
Noen har gode venner eller familie de kan snakke med. For andre kan en selvhjelpsgruppe være en fin arena for samtalen. Her møter du andre mennesker som skjønner hva du sliter med og som også ønsker å gjøre noe for å mestre livet sitt bedre. "Se film her. Selvhjelp Norge starter med grupper for ungdom, les mer her. Du kan komme innom oss på UngInfo - vi vet mer om det og kjenner de som driver dette i Vestfold. Fylkeskontakt for Selvhjelp Norge er Anne Grete Tandberg, annegrete@selvhjelp.no, telefon 483 56 038, adresse Storgata 33, 3126 Tønsberg

Hasjavenningskurs
Utekontakten i Tønsberg driver jevnlig hasjavenningskurs over 8 uker. Neste kurs annonseres senere. Med velværetilbud. Frivillig for unge 16 - 23 år. For informasjon kontakt Utekontakten i Tønsberg, 46 90 62 28. Kurset er taushetsbelagt.

Selvhjelp til å kutte rusbruk - prøv Rushjelp.no
Stiftelsen Bergensklinikkene sin internettside for tester og selvhjelpsprogrammer rushjelp.no. Bruken av testene og selvhjelpsprogrammene kan skje helt anonymt på internett.

Kors på Halsen er Røde kors sin telefon, nettsted, chat for unge opp til 18 år.
Finne dem på Facebook, se hjemmeside, se filmen deres eller ring og spør dem om noe. Hva som helst!
Det du har på hjertet svarer de på. Tlf: 800 333 21. Anonymt og gratis, telefonen er åpen alle hverdager fra 14:00 til 20:00. 

Ny portal åpent for oversikt over psykisk helse.
Det er i dag svært vanskelig å få oversikt over tilbud på feltene psykisk helse, rus, barnevern, lærevansker og innenfor arbeidsliv og psykisk helse. I verste fall kan dette føre til at mennesker ikke får nødvendig hjelp! Hjelptilhjelp.no innebærer en helt ny måte å annonsere på innenfor psykisk helse, som vil gjøre det enklere å finne aktuelle tilbud. Prøv den nye portalen som gir deg oversikt.

BUPA
BUPA tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år og deres familier som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.Barn og ungdom kan henvises av lege, helsestasjon og barnevernet i din kommune. Ved behov for hjelp utenom poliklinikkens åpningstid, må den lokale legevakt kontaktes.

Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT/RUPO)
Ruspoliklinikken gir tilbud til personer over 18 år, mens Psykiatrisk Ungdomsteam gir tilbud til personer mellom 15 og 30 år. Behandling gis i form av avklaringssamtaler, utredning, individualsamtaler, pårørende-/parsamtaler, familie- og gruppesamtaler. Det er Sykehuset i Vestfold som er ansvarlig for dette tilbudet. Henvisninger skjer via fastlege, helsestasjon, sosialtjeneste og barnevern. Sykehuset har egne koordinatorer for å følge opp barn som pårørende, dette både for somatisk og psykisk sykdom.

Når noen i familien får en psykisk sykdom, blir de forandret.
De kan bli forandret på ulikt vis. Noen kan liksom bli borte i sin egen verden. De slutte å lage mat eller å stelle rundt seg. 'Mamma lå nesten alltid til sengs, jeg trodde alle mødre gjorde det. Vi kjente nesten ingen andre”. Du som lever med psykiske problemer i familien er like forskjellig som andre barn og unge. På morild kan du lese om andre i samme situasjon, få informasjon, stille spørsmål og få svar. Du kan også lese andre sprøsmål og svar her - kanskje du får noen svar.

Voldtekt og overgrep - hvor tar du kontakt?
Legevakten, din fastlege, eller politiet formidler kontakt med teamet for Seksuelle overgrep i Vestfold.  Du blir satt i kontakt med SO-teamet innen en time! Det ytes blant annet bistand i forhold til smitteprøver, sporsikring og psykisk ivaretagelse av den voldsutsatte. Er du redd for smitte, ring legevakt og be om SO-teamet. Teamet har taushetsplikt og tilbudet er gratis, ingen egenandeler. Du bestemmer selv når og om politiet skal involveres. Se video fra Oslo for å se mer om opplegget.
Ved behov ring Tønsberg interkommunale legevakt: tlf 33 31 63 50, Sandefjord legevakt: tlf 33 45 67 00, Larvik og Lardal legevakt: tlf 33 18 58 00, Holmestand, Hof og Horten legevakt: 33 08 70 00, Svelvik og Sande hører til Drammen legevakt: 32 26 90 00.

Incestsenteret i Vestfold
Tilbud til ungdom - Botilbud - Enesamtaler - Familiesamtaler - Hobby- og friluftsgruppe - Temakvelder - Selvforsvar - Hytte i Svarstad - Bibliotek / datarom - Gymnastikksal og aktivitetsrom - Følge til offentlige kontorer
Tlf. 33 35 77 77/ 75 ( døgnåpen)
post@incestsenteretivestfold.no
Hjemmeside klikk her.

Krisetelefon for ungdom (gratis)
Mange opplever vold, slag, overgrep og mye alkohol hjemme. Det skal ikke være sånn – du skal ikke holde det for deg selv.
Si STOPP og søk hjelp. SMS 41 71 61 11 tlf. 116111
epost: alarm@116111.no
Hjemmeside klikk her.

Krisesenteret i Vestfold
Behov for hjelp å støtte ved vold i hjemmet, overgrep, tvangsekteskap etc Døgnåpent.
Tlf. 33 35 91 91, 33 31 61 97
Hjemmeside klikk her.
post@krisenett.no

Barnevernsvakta
Barnevernsvakta er til for å hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon. De gir hjelp hvis du eller dine nærmeste trenger beskyttelse og kriserådgivning.Har du alvorlige problemer hjemme kan du få råd og hjelp her. du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernsvakta har som vanligvis åpent hele kvelden og natten. Er det virkelig krise kan de komme hjem til deg. Du når de på telefon 33 31 02 03 (Barnevernsvakta i Vestfold). Svelvik og Sande når du på telefon 32 86 21 00.

Sosialtjenesten
Sosialtjenesten kan gi økonomisk nødhjelp og andre tilbud som kan hjelpe deg.
De har også en økonomisk rådgivnings telefon 800GJELD (800 45353). Du kan være anonym som innringer og det er gratis fra fast telefon. Ringer du fra mobil kan de ringe deg opp igjen. Tjenesten er gratis.

Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT)
Dersom du er mellom 15-30 år og har narkotika- og psykose problemer kan du få hjelp hoss PUT. Hos PUT møter du spesialister som du kan snakke med. Du kan også få hjelp til å finne andre behandlingstilbud dersom du ønsker det. Formelt må du ha en henvisning fra lege eller helsestasjon for å få behandling hos PUT.
Behandlingen er frivillig, uforpliktende og gratis.

Nyttige Telefonnummer:
Rustelefonen: 08 588
Gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spm om rus/narkotika (09.00-15.00)
Dopingtelefonen: 800 50 200
Gratis og anonymt, for alle som har spørsmål om doping (09.00-15.00)

Rustelefonen:
Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Profesjonelle veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og garanterer full anonymitet. RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Rusmiddeletaten i Oslo kommune.
Ring eller send sms til 08588. Send mail med spørsmå til Rustelefonen gjennom deres hjemmeside.

Ruskontrakter er en alternativ straffereaksjon.
Kontrakten innebærer oppfølging med samtaler og urinprøver i 6-12 mnd. Gjelder for ungdom mellom 15 og 18 år som er tatt for mindre narkotikaforbrytelser. Det er påtalemyndighetene som beslutter hvem som skal få tilbudet. 

Røde Kors
Har du det vanskelig fordi det er voksne rundt deg som ruser seg?  Trenger du noen og snakke med? Røde Kors telefonen for barn og ungdom. Du trenger ikke si hvem du er, og du kan snakke med dem om alt.
For barn og ungdom: T: 800 33 321, telefontiden mellom 14.00 og 20.00