Søk

Gatenært

Noen å snakke med! 

Utekontaktene i Tønsberg og Horten er tilstede der du er. Kanskje ser du dem på skolen, skate-rampen eller rundt om i sentrum. Ungdom snakker med Utekontakten om rus, vennskap, arbeid, psykiske problemer, sted å bo, skole, økonomi, prevensjon, familie, seksualitet mm. Utekontakten har taushetsplikt og er gratis.

Bra artikkel i Sandefjord blad om utekontakt april 2016.
Temaet her oppsøkende arbeid og radikalisering. Les den her.

På Kors på halsen 800 333 21 kan du prate med eller skrive til voksne frivillige i Røde Kors.
De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Vi svarer på telefon, chat og mail mandag til fredag mellom klokka 14-22. Ring 800 333 21 eller se hjemmesiden for mer info.  

Selvhjelpsgruppe?
Noen har gode venner eller familie de kan snakke med. For andre kan en selvhjelpsgruppe være en fin arena for samtalen. Her møter du andre mennesker som skjønner hva du sliter med og som også ønsker å gjøre noe for å mestre livet sitt bedre. "Se film her. Selvhjelp Norge starter med grupper for ungdom, les mer her. Du kan komme innom oss på UngInfo - vi vet mer om det og kjenner de som driver dette i Vestfold. Fylkeskontakt for Selvhjelp Norge er Anne Grete Tandberg, annegrete@selvhjelp.no, telefon 483 56 038, adresse Storgata 33, 3126 Tønsberg

Psykisk helseteam gir drop-inn tilbud til deg som er over 18 år.

Oppfølgingen fra psykisk helseteam utformes i samarbeid med deg for å hjelpe deg til å mestre hverdagen. I teamet arbeider personer med helse-/ sosialfaglig høgskole og videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Hver tirsdag og torsdag 12:00 - 13:30 har de drop-inn, gratis og åpen for alle som bor i Tønsberg, og som er over 18 (eller snart blir 18). Trenger du time kan du ringe dem for avteler utenom drop-in tilbudet. Helseteamet holder til i: Stoltenbergsgaten 3A, 3 etasje. Samme bygg som NAV ungdom, rett over gata fra Farmandstredet. Telefon: 33 29 24 00. 
Vi på UngInfo og Utekontakten kan si mer om det, og vi kan følge deg hvis du vil.

Hasjavvenningskurs
Utekontakten i Tønsberg driver jevnlig hasjavvenningskurs over 8 uker. Frivillig for unge 16 - 23 år. For informasjon kontakt Arna i Utekontakten i Tønsberg, 46 90 62 28. 

Lurer du på om cannabisbruk blir problem for politiattest og jobb, les mer her, eller spør oss. Det er litt ulikt for hva slags lovbrudd og hva slags jobb du søker.

Utekontakten i Tønsberg finner du i Tollbodgaten 17, sammen med UngInfo og resten av Ungdomskontoret, rett ved Røde Kors og Extend Art of Dance.
Du kan like Utekontakten på Facebook. Du kan kontakte oss direkte her:
Arna Bragvin: 46 90 62 28 arna.sigrun.bragvin(at)tonsberg.kommune.no 
Per Egil Aas: 415 76 518 per.egil.aas@tonsberg.kommune.no
Arve Howlid: 950 32 617 arve.howlid@tonsberg.kommune.no 
Mail: utekontakten@tonsberg.kommune.no 
Hjemmeside: Tønsberg kommune Utekontakten.
 
Ungdomskontakten i Horten (er på Facebook):

Besøk oss i Apotekergata 10, eller ring oss :)
975 50 482(Roger)
975 50 481(Malin)
975 50 439(Ole)
975 50 441(Hilde)
H: Hjemmeside Ungdomskontakten

Voldtekt og overgrep - hvor tar du kontakt?
Legevakten, din fastlege, eller politiet formidler kontakt med teamet for Seksuelle overgrep i Vestfold.  Du blir satt i kontakt med SO-teamet innen en time! Det ytes blant annet bistand i forhold til smitteprøver, sporsikring og psykisk ivaretagelse av den voldsutsatte. Er du redd for smitte, ring legevakt og be om SO-teamet. Teamet har taushetsplikt og tilbudet er gratis, ingen egenandeler. Du bestemmer selv når og om politiet skal involveres.
Ved behov ring Tønsberg interkommunale legevakt: tlf 33 31 63 50, Sandefjord legevakt: tlf 33 45 67 00, Larvik og Lardal legevakt: tlf 33 18 58 00, Holmestand, Hof og Horten legevakt: 33 08 70 00, Svelvik og Sande hører til Drammen legevakt: 32 26 90 00.

UNGDOMSBASEN SANDEFJORD
Tilbudet er til deg mellom 18 og 23 år som har vansker med rus og/eller psykisk helse. Ungsomskonsulentene har blant annet fast kontortid på Sandefjord videregående skole hver tirsdag klokken 11-13. Se mer om dette på hjemmesiden til Sandefjord.

Re 16 - 23
Re kommune hjelper deg som er fra 16 til 23 år og som ikke har skole, eller som er i ferd med å slutte på skolen. Les mer om 16-23 prosjektet her 

Selvhjelp til å kutte rusbruk - prøv Rushjelp.no
Stiftelsen Bergensklinikkene sin internettside for tester og selvhjelpsprogrammer rushjelp.no. Bruken av testene og selvhjelpsprogrammene kan skje helt anonymt på internett.

Alarmtelefon og Barnevernsvakt.
Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116 111 eller kontakte barnevernvakta i Vestfold på 33 31 02 03 om du trenger hjelp ettermiddag/kveld/helg. 

Hvis du opplever problemer hjemme, i familien eller i vennekretsen. Det er alltid noen du kan få tak i. Klikk for hjemmeside med kontaktinfo for alle barnevernvaktene i Norge. Du kan også kontakte barnevernvakten hvis noen har utsatt deg for hendelser du opplever som ubehagelige eller skremmende.

Gatejuristen er nytt tilbud i Vestfold.
Kirkens Bymisjon Vestfold tilbyr gratis retthjelp for folk med rusproblemer, på Møtestedet i Stortgata tirsdager. 

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre
Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre i Tønsberg
dekker de kommuner som omfatter Vestfold og Telemark politidistrikter og har som sin viktigste oppgave å være et trygt holdepunkt og gi menneskelig støtte og hjelp til mennesker som har vært utsatt for kriminalitet. Åpent 08:00 til 15:30 hver tirsdag og onsdag, og annenhver torsdag.

  • Besøksadresse: Storgaten 33 Tønsberg
  • Postadresse: Postboks 281, 3101 Tønsberg
  • Telefon: 78 98 95 60. Mobiltelefon: 950 56 659. E-post: rkk.vestfold@kriminalitetsofre.no


Rustelefonen:
Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Profesjonelle veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og garanterer full anonymitet. RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Rusmiddeletaten i Oslo kommune.
Ring eller send sms til 08588. Send mail med spørsmål til Rustelefonen gjennom deres hjemmeside.

Når noen i familien får en psykisk sykdom, blir de forandret.
De kan bli forandret på ulikt vis. Noen kan liksom bli borte i sin egen verden. De slutter å lage mat eller å stelle rundt seg. 'Mamma lå nesten alltid til sengs, jeg trodde alle mødre gjorde det. Vi kjente nesten ingen andre”. Du som lever med psykiske problemer i familien er like forskjellig som andre barn og unge. På morild kan du lese om andre i samme situasjon, få informasjon, stille spørsmål og få svar. Du kan også lese andre sprøsmål og svar her - kanskje du får noen svar. Stiftelsen Bergensklinikkene har tester og selvhelpsprogram på nettet, klikk her og test deg anonymt.

Ny portal åpent for oversikt over psykisk helse.
Det er i dag svært vanskelig å få oversikt over tilbud på feltene psykisk helse, rus, barnevern, lærevansker og innenfor arbeidsliv og psykisk helse. I verste fall kan dette føre til at mennesker ikke får nødvendig hjelp! Hjelptilhjelp.no innebærer en helt ny måte å annonsere på innenfor psykisk helse, som vil gjøre det enklere å finne aktuelle tilbud. Prøv den nye portalen som gir deg oversikt.

Ruskontrakter er en alternativ straffereaksjon.
Kontrakten innebærer oppfølging med samtaler og urinprøver i 6-12 mnd. Gjelder for ungdom mellom 15 og 18 år som er tatt for mindre narkotikaforbrytelser. Det er påtalemyndighetene som beslutter hvem som skal få tilbudet. 

Det kriminalforebyggende råd
har en god oversikt over straff/reaksjoner overfor unge under 18 år som blir tatt for barne- og ungdomskrimialitet, sjekk her.

Quasimodo cafe
Quasimodo cafe er en flerkulturell kafe for ungdom fra 8. kl og opp til 21 år.
Vi har et rusfritt miljø. Kafèen ligger i kjelleren i Storgata 52 i Tønsberg. Rett nedenfor Domkirken. Se Q's Flashmob fra Europeisk Ungdomsuke her.
Åpent året rundt:
Tirsdag 15:00 - 19:00
Fredag 15:00 - 19:00
Lørdag 18:00 - 23:00
Hjertelig velkommen!
Følg Q på Facebook her.


Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT/RUPO) 

Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT/RUPO) 
Ruspoliklinikken gir tilbud til personer over 18 år, mens Psykiatrisk Ungdomsteam gir tilbud til personer mellom 15 og 30 år. Behandling gis i form av avklaringssamtaler, utredning, individualsamtaler, pårørende-/parsamtaler, familie- og gruppesamtaler. Det er Sykehuset i Vestfold som er ansvarlig for dette tilbudet. Henvisninger skjer via fastlege, helsestasjon, sosialtjeneste og barnevern. Sykehuset har egne koordinatorer for å følge opp barn som pårørende, dette både for somatisk og psykisk sykdom.

Myrsnipa
Et tiltak i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold. Vi tilrettelegger for samvær mellom barn og deres foreldre, der det er behov for kvalifisert tilsyn.

 Målgruppen for Myrsnipa er:
- Barn som er under barnevernet hvor foreldrene ikke har den daglige omsorgen.
- Barn med foreldre hvor rettsystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær.
- Barn med en eller begge foreldre i fengsel.
- Barn med foreldre som er i så store konflikter at den ene part krever tilsyn for at samvær skal kunne finne sted.
Myrsnipa sin webside med kontakt informasjon.

Tomsbakken
Du som har vært avskåret fra ordinært arbeidsliv i kortere eller lengre perioder. Du som er i en tidlig fase i rehabilitering fra en rushverdag. Du har stabil boligsituasjon. Høres dette ut som deg ?  Kanskje du passer inn under noe der. Tomsbakken tilbyr tilrettelagt og vei tilbake i jobb, der de hjelper deg med aktiv arbeidstrening. Tomsbakkens webside.

Møtestedet Kafe
Et sted som absolutt er og anbefale for rus avhengige. Her kan man spise og drikke for 10 kr. Med hyggelige folk i en trivelig atmosfære. Eller man kan tenne et lys og sitte og slappe av. Møtestedet Kafes hjemmeside.

Villa Adler og Liv Laga
Familiehuset i Tønsbeg gir hjelp og støtte fra svangerskap og i tidlig alder når familiene trenger det. For mer info og kontakt klikk her.

Legevakta 
Legevakta er åpent når andre leger er stengt. Fra ettermiddag til morgen. De har også åpent alle helger og på helligdager. 
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Fra 1. september 2015 kan du ringe 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.