Søk

 

Bolig

 

Boligmarkedet går opp og ned, men stort sett er det nok ledige boliger til at alle kan få seg et sted å bo. Pris, beliggenhet og hvor kresen du er avgjør hvor lenge du må lete. Trenger du å vite hva det koster å bo for seg selv? Er du ung og skal flytte for deg selv? Regn med at det koster fra ca 3.500/4.500,- i mnd for de enkleste hyblene - og så blir det fort mer for en liten leilighet. Så

kommer strøm og telefon, internett og kabel-TV utenom. Mange hybler har strøm innbakt i leieprisen. UngInfo har sammen med ungdommer laget vår egen Brosjyre.

 

Klikk her for å finne brosjyrer for: PSYKISK HELSEJOBBSØKINGBOLIGJAKTFRIVILLIGHETOM UNGINFO
Senere vil vi legge ut våre undervisningsopplegg for samme tema her:  PSYKISK HELSE, JOBBSØKING, BOLIGJAKT, FRIVILLIGHET 

 

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven.  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/veiledninger_og_brosjyrer/nr_01_web.pdf?id=2255499


Husbanken har nettstedet "Sjef i eget liv" som et planleggingsverktøy.

 

ung.no har god informasjon om å flytte for seg selv.
www.ung.no/flytte

Annonser for salg og leie av bolig.www.finn.no

Boligtilbud for ungdom i Oslo.
www.ungbo.info

Leieboerforeningen hjelper sine medlemmer.
www.lbf.no

Løser konflikter mellom leietaker og utleier.
www.husleietvistutvalget.no

Alt du trenger og vite om utkastelse fra leilighet.
www.utkastelse.no

Utekontakten i Tønsberg finner du i Tollbodgaten 17, rett ved Røde kors og Extend Art of Dance.
Du kan like Utekontakten på Facebook
Arna Bragvin: 46 90 62 28 
Mail: utekontakten@tonsberg.kommune.no 
Hjemmeside: Tønsberg kommune Utekontakten.

Tønsberg Kommunes ambulerende boveiledning.
Dette er for deg med rus- eller psykiatriske vansker, som har bolig, og som ønsker hjelp til å bo. Du kan selv kontakt dem, se hjemmeside
 der finner du også søknadsskjemea.

Bo Teamet
Boteamet er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune og Kirkens Bymisjon. Målsettingen er å redusere og forhindre utkastelser, skaffe varig tilbud til bostedsløse og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet.  Mennesker med rusproblemer, psykiske lidelser, sosiale problemer og personer som på grunn av uønsket adferd er i ferd med å miste den bolig de allerede har.

Brukthandel kan være stedet å finne et bra og billig kjøp på. Nå er det flere, Frelsesarmeen har både bruktbutikk, cafe og sykkelverksten i sentrum. Du finner Erikshjälpen på Sem, NMS brukthandel på Kilen, og flere rundt i byen. Brukt er det nye stedet for kvalitet til en pris flere kan takle.